نحوه تنظیم کلید VMware Fusion Windows Hanyoung Key

تنظیم کلید Windows Hanyoung در VMware Fusion وقتی ویندوز را با استفاده از VMware Fusion نصب می کنید ، مواقعی وجود دارد که فشار دادن کلید Hanyoung (کره ای / انگلیسی) در ویندوز دشوار است. می توانید کلید Alt را برای کلید Hanyoung بر اساس ویندوز تایپ کنید ، اما صفحه کلید پیش فرض در Macintosh دارای کلید Alt نیست. بنابراین ، حتی اگر کلید Command (⌘) یا Option (⌥) را فشار دهید ، انگلیسی به کره ای ، کره ای به …